اخبار ایران و جهان | خبر فوری | خبرگزاری سایت رسمی اولین صفر دولت در 1 بازار دولتی ...
اولین صفر دولت در 1 بازار دولتی
اخبار ایران و جهان | خبر فوری | خبرگزاری سایت رسمی لینک منبع خبر:
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-23983

دولت در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هر هفته از مشتریان خود اوراق خریداری می کند.

در این بازار نرخ سود اوراق عرضه شده در بازار به همراه تاریخ سررسید آن دو عنصر جذاب برای مشارکت خریداران به شمار می آید.

عامل سومی که تعیین کننده خرید از دولت هست نیزالبته شرایط مالی مشتریان هست.

شرایطی که طبق برخی شنیده ها اکنون در بانک ها وخیم هست. 

اما به طور کلی نرخ سود و تاریخ سررسید در این بازارها دو شاخص ناهمجهت می باشند.

به این معنا که آن دسته ای که نرخ سودش بالاتر باشد تاریخ سررسید آن دور تر و در مقابل اوراقی که تاریخ سررسید نزدیک تری دارد غالبا نرخ سود پایین تری دارد.

اکنون با وجود آن که نرخ سود اوراق عرضه شده در بازار اولیه به بالاترین حدخود رسیده ولی از قرار معلوم در رشد فروش اوراق بدهی دولتی تاثیری نداشته هست.

به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصاد نیوز، بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته بیست و هفتم هیچ فروشی را ثبت نکرده هست.

دولت در هفته های متوالی با فروش اوراق بدهی دولتی به خریداران اقدام به درآمدزایی کرده و از این مسیر سعی می کند تا نیازهای نقدینگی خود را برطرف کند.

برخی این مسیر درآمدزایی در دولت را اتفاقی مهم در اقتصاد ایران می دانند.

چرا که معتقدند هر چه دولت در بازار اولیه اوراق بیشتری بفروشد در نتیجه پول کمتری چاپ شده و پایه پولی رشد کمتری را تجربه خواهد کرد.

این مانع بر سر رشد پایه پولی می تواند 1 موضوع مهم در جلوگیری از رشد تورم به شمار‌آید.

هفته صفر دولت در بازار اولیه اوراق بدهی 

در هفته منتهی به یکم آذر ماه، مجموع اوراق خریداری شده از دولت برابر با صفر بوده هست.

در این بازار که عمده خریدارانش بانک ها و موسسات بورسی می باشند نه مشارکتی داشته و نه نسبت به اوراق عرضه شده تمایلی را نشان داده اند.

طبق داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در این هفته دو دسته اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه منتشر شده هست.

عدم خرید اوراق از دولت در هر حالی ثبت شده که نرخ سود اوراق عرضه شده در بازار اولیه در سطح بالایی ثبت شده هست.

نرخ سود بالای اوراق عرضه شده در بازار اولیه

در هفته بیست و هفتم بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در این هفته دو دسته اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه عرضه شده هست.

نرخ سود اوراق عرضه شده در این بازار به ترتیب برابر با 22.53 درصد و 22.24 درصد بوده هست.

طبق داده های بانک مرکزی در این بازار، این بالاترین نرخ های سود اوراق عرضه شده در بازار اولیه دولتی به شمار می آید.

در کنار نرخ سود بالا ی اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه ولی تاریخ سررسید اوراق بالا بوده و در سطح 3 سال قلمداد می گردد.

برخی این تاریخ سررسید بالا را عامل رویگردای بانکی ها از خرید اوراق بدهی دولتی در این بازار می دانند.

اوراق بدهی دولتی

google rating | reviews
4.8 ستاره - 1270 بازنگری سردبیر
اخبار ایران و جهان | خبر فوری | خبرگزاری سایت رسمی « خبرنگار: علیرضا حسن آبادی »

Siteinc.ir logo کد خبر: « 129641 »

اخبار ایران و جهان | خبر فوری | خبرگزاری سایت رسمی بازدیدها: 8312 4 شبانه روز پیش